12. Etiska och sociala aspekter - SBU

7186

Teleologins lexikon: Biologiska - Riksbankens Jubileumsfond

Riskvärdering av förorenad mark – etiska och ekonomiska perspektiv. Rapport som ingår i kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. ISBN 91-620-5539-9. Hur hanterar förskollärare etiska dilemman och vilka pedagogiska värden och perspektiv beaktas? På vilket sätt diskuteras etiska dilemman i eller utanför.

Etiska perspektiv

  1. Vad hande 1970
  2. När senast besikta bil

Syftet med studien är att genom forskningsintervjuer kartlägga och analysera hur pedagogerna14 i årskurs 0-3 talar om trivsel i skolan. Avsikten är att undersöka vilka etiska perspektiv som framträder när pedagogerna talar om trivsel. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar använder de ofta påhittade och ganska extrema moraliska situationer där det uppstår en konflikt eller ett dilemma för att det är oklart vilken handling som är rätt. Det etiska perspektivet blir allt viktigare Publicerad 7 februari 2018 Text: Isobel Hadley-Kamptz, ordförande Dataföreningen Utilitarism eller nyttoetik är en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen (se konsekventialistisk etiklära) är den som maximerar nyttan, det vill säga maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande.

Cybersäkerhet och etiska perspektiv på nolldagars

Helt okej, men hade dock önskat källor till informationen i början. 2016-03-11.

Etiska perspektiv

Etiska perspektiv inom arkeologi CDON

Två etiska teorier. Låt oss titta på två konkreta etiska teorier, en konsekvensetisk och en regeletisk, och se hur de besvarar de tre frågorna om vad som är rätt, gott och vem man bör visa hänsyn. Utilitarismen. Den mest kända etiska teorin är utilitarismen.

Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god  av C Hällström · Citerat av 4 — Det är frågor som också har vital betydelse för en forskares sätt att tänka kring etik och respekt när barn och barns perspektiv ingår i forskningssammanhang. Etik för livet: Etiska perspektiv på människan, miljön och samhället [Elektronisk resurs]. Av: Nilsson, Gert. Utgivningsår: 2020. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Cybersäkerhet och etiska perspektiv på nolldagars sårbarheter.
Mall cv ungdom

Etiska perspektiv

Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. I boken diskuteras etiska dilemman  I komprimerade form kommer även texten att utgöra avhandlingens diskussion om etiska överväganden. Ideologisk grund kopplat till barns perspektiv.

Etik innehåller olika principer och överväganden vilka inte kan regleras Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande.
Katrineholms kommun logga in

Etiska perspektiv vad passar med jaeger master
årsredovisning bostadsrättsförening
photoshop i
data center operations engineer
gymnasieskolan vipan rektor

2.2 Etik - GUPEA - Göteborgs universitet

Syftet med område lyser etiska perspektiv med sin frånvaro i forskningen. Kort sagt, det  Plenarföreläsning: Delaktighet, medverkan och inflytande ur ett etiskt perspektiv. Lars Sandman professor i etik Högskolan i Borås. Delaktighet, medverkan och  Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och Resultatet är oroande, inte minst ur etiskt perspektiv.