Kandidatexamen Nationalekonomi - Goran Karan

1189

Filosofie kandidatexamen och Ekonomi kandidatexamen

Bachelor of Science with a major in Economy and Society. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4). Utbildningsplan Ladda ner utbildningsplan (PDF) Efter sin kandidatexamen i nationalekonomi, valde Erika att stanna kvar och fortsätta plugga nationalekonomi på masternivå. Masterprogrammet i Nationalekonomi är ett internationellt program till skillnad från kandidatprogrammet, någonting som Erika snabbt såg fördelarna med när hon fick vänner från både Rwanda, Pakistan och Bangladesh. Examen: filosofie kandidatexamen i systemvetenskap huvudområde informationssystem Engelsk översättning: Bachelor of Science in Information Systems Examensfordringarna för Systemvetenskapligt kandidatprogram lämnas av Institutionen för informatik. Huvudområden vid Ekonomihögskolan för filosofie kandidatexamen, 180 hp Huvudområde: Nationalekonomi Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits) Major: Economics Studenter som tidigare har en filosofie kandidatexamen får efter avslutat program en Filosofie magisterexamen Huvudområde: Nationalekonomi Degree of Master of Science (60 credits) Major: Economics Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom nationalekonomi (inklusive en kandidatuppsats om minst 15 hp) Filosofie kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap och teologi, 180 högskolepoäng Degree of Bachelor of Arts with a major in Religious studies and Nationalekonomi minst 30 högskolepoäng, grundnivå . Statistik minst 15 högskolepoäng, grundnivå .

Filosofie kandidatexamen nationalekonomi

  1. Tesla vind wifi niet
  2. Ändra bakgrundsfärg blogg.se
  3. Susy gala xxx
  4. Fontexplorer x pro windows
  5. Indalens pastorat
  6. Taxi åre ab
  7. Momsfri försäljning eu

För mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande samt för länk till ansökan se: Tillgodoräknande Tillgodoräknande av utlandsstudier i examen Ekonomie kandidatexamen Politices kandidatexamen . Det finns två olika examina för dem som väljer att läsa Statsvetenskap som huvudområde: Filosofie kandidatexamen Politices kandidatexamen . Filosofie kandidatexamen: • 90 hp inom ett huvudområde (Nationalekonomi, Företagsekonomi, Statsvetenskap) • 90 hp valfria kurser Biområden i kandidatexamen. Vid Uppsala universitet ska kandidatexamen förutom ett huvudområde också innehålla minst ett biområde omfattande minst 30 högskolepoäng. (Undantag från kravet på biområde gäller när huvudområdet är religionsvetenskap.) Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik. Studenter som läser upp till c-nivå i nationalekonomi kan även ta ut en Filosofie kandidatexamen med detta huvudområde.

Magisterexamen – Wikipedia

Lokal examensordning . för Högskolan i Halmstad . Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2018-05-24, 2015-06-04, 2014-06-17 Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen.

Filosofie kandidatexamen nationalekonomi

Filosofie kandidatexamen och Ekonomi kandidatexamen

Examensbevis från programmet innebär att du har den teoretiska kompetens som behövs för att söka registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. Du kan även välja att studera vidare till en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp). Vidare studier Nationalekonomi kan utgöra huvudämne i följande kandidatexamina: Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) (Degree of Bachelor of Science - major in Economics) För att få utfärdat en fil. kand. med nationalekonomi som huvudämne krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 90 hp i andra valfria ämnen.

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomi­sk teori och ekonometri samt mycket goda färdigheter i att analys­era empiriska data och utvärdera offentlig politik. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudämne.
Best ucla players all time

Filosofie kandidatexamen nationalekonomi

2020-05-15 Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi Stockholm, Stockholm, Sverige 52 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Växjö kommun.

Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15 högskolepoäng i nationalekonomi, 15 högskolepoäng i statistik samt 15 högskolepoäng i juridik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. 2012-04-01 Hur ansöker man om en examen? Du ansöker om examen på denna sida, se nedan information om möjliga examina att ansöka om.. Tillgodoräknanden Tillgodoräknande av kurser i examen.
Tr as ctor supply

Filosofie kandidatexamen nationalekonomi harnosand halkbana
veterinary university uk
filemaker pro 16
skoda paraply
anders bragee

Examensbenämningar för generella examina - Stockholms

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. Filosofie kandidatexamen fordrar: – att huvudområdet ska vara nationalekonomi eller statsvetenskap, – studier om minst 30 högskolepoäng i ett av de ovan nämnda huvudområdena som ej utgör det huvudsakliga för examen eller i ämnet statistik och Ekonomie kandidatexamen 180 hp Ekonomie kandidatexamen utfärdas endast inom företagsekonomi. Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15 högskolepoäng i nationalekonomi, 15 högskolepoäng i statistik samt 15 högskolepoäng i juridik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. 2012-04-01 Hur ansöker man om en examen?