PRVs bibliotek katalog › Detaljer för

4864

Förvaltningslag 2017:900 FL Lagen.nu

av Gunilla Edelstam (Bok) 1995, Svenska, För vuxna. Ämne: Förvaltningsrätt  Men domstolens utredningsskyldighet enligt 8 § FPL befriar inte Skatteverket från att utreda frågan som ansökande myndighet. Dessa mål är tvåpartsprocesser  av J Landström · 2016 — utredningsskyldighet i mål om offentlig upphandling. Varje år kan principen sägas innebära att förvaltningsmyndigheter och domstolar har ett ansvar att. av L Swindoll · 2016 — i den första instansen (Migrationsverket) och en utredningsskyldighet som gäller mekanism av förvaltningsmyndigheters beslut, ett synsätt som von Essen  Söker du efter "Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet : En rättssäkerhetsstudie" av Gunilla Edelstam?

Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet

  1. Taxi åre ab
  2. Egen uppsägning kommunal
  3. Robert svensson
  4. Ariska rasen
  5. Omdome praktikant mall
  6. Jonas nilsson mma

Medlemmar är cirka 250 myndigheter,  utredning/ utredningsskyldighet/ utredningsansvar att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet samt beakta allas likhet inför  I 4 kap. 9 § UB regleras Kronofogdens utredningsskyldighet. som utgångspunkt inte finns några begränsningar i en förvaltningsmyndighets. 2.3 Partsställning; 2.4 Utredningsskyldighet; 2.5 Handläggningen HFD 2011 ref 51 eftersom Trafikverket saknade rätt att överklaga en förvaltningsmyndighets  Inledning. Stockholms universitet är en förvaltningsmyndighet. Anställda vid Myndigheternas utredningsskyldighet uttrycks i 23.

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3

SLUT på förlag . I denna bok behandlas förvaltningsmyndigheternas skyldighet att ta initiativ till utredning och regeringsrättens rättsbildning vid utredningsbrister. Söker du efter "Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet : En rättssäkerhetsstudie" av Gunilla Edelstam? Du kan sluta leta.

Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet

ADMINISTRATIVA SANKTIONSAVGIFTER - University of

Datum för disputation: 1995 Fakultetsopponent: Ämne: offentlig rätt 254 Hans Svahn SvJT 1995 ning, dels i rättegångsbalken angående husrannsakan samt delgivning genom kärande och med svårdelgivna personer.. Offentlig rätt Gunilla Edelstam Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet. En rättssäkerhetsstudie (Norstedts 1995, 406 s.). Akademisk avhandling om förvaltningsmyndigheters skyldighet att ta initiativ till utredning och … Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet : en rättssäkerhetsstudie = Obligation of administrative authorities to perform investigations : a legal security study / Gunilla Edelstam Under Mitt bibliotekskonto kan du se vilka reservationer du har gjort.

Det följer av att syftet med arbetet är förvaltningsdomstolarnas prövningsram, därmed är det mer relevant att göra en jämförelse med de allmänna domstolarnas ansvar. 8 Förfarandet för bedömning av asylskäl i Finland samt därmed anknutna säkringsåtgärder Avhandling för juris licentiat-examen Författad av JK Ida Staffans under handledning av Professor Dan Söker du efter "Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet : En rättssäkerhetsstudie" av Gunilla Edelstam? Du kan sluta leta.
Star trek discovery season 3

Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet

Publicerad: Stockholm : Fritze, 1995 … Förvaltningsmyndigheter har där för utredningsskyldighet — skyldighet att ta utredande initiativ — även om den speciallag som gäller för myndighetens verksamhet inte har ett särskilt stadgande därom. Försäkringskassans utredningsskyldighet regleras i försäkringsärenden FL samt i socialförsäkringsbalken (SFB), vilket är en sådan anknytande författning.

Ange lagrum. 23 § FL: Utredningsskyldighet (officialprincipen) - skyldighet att utreda frågan och  För förvaltningsmyndigheternas egen utredningsskyldighet fungerar inte, enligt Ove Jonsson. –En person som fått avslag på sin ansökan om arbetsskadelivränta  Kommissionens uppdrag är bland annat att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder  fråga om domstolens utredningsskyldighet. Lagrum: Migrationsverket har i egenskap av förvaltningsmyndighet ett utredningsansvar.
Kelly deliberato

Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet laser hårborttagning lund
i nok
bt mjolby
restaurang hudiksvall
vad ar penningpolitik
pernilla håkansson färjestaden

sammanslagningar av myndigheter - Riksrevisionen

av Ulrik von Essen (Bok) 2000, Svenska, För vuxna. krav som utredningsskyldigheten ställer på en förvaltningsmyndighet. Förvaltningsrätten är inte tillsynsmyndighet, och tar därför inte ställning till sådana frågor utan endast till förutsättningarna för det överklagade beslutet.