Bottom-up och top-down - BID Malmö

4867

allvarliga och lagliga sätt: Sociala investeringar uppsats

Sorensen   uppsats. Diskursanalys är en typ av textanalys där språket och språkets innebörd Detta är en tolkning av vad Sebastian menar när det pratas om gentrifiering. med forskningen om gentrifiering. Syfte med denna uppsats är därför att inleda en statsvetenskaplig teoriutveckling av gentrifieringsbegreppet för att främja  En grundprincip i förståelsen av gentrifiering är alltså att människor med hög status får de områden vari de rö   10 feb 2020 Rebecca von Sydows uppsats ”Social blandning och blandade upplåtelseformer” , 2013) visar sig föga förvånande att de som bosätter sig i  16 nov 2019 förhållandet mellan konstnären, konstnärens studio och gentrifiering.

Gentrifiering uppsats

  1. Stadsbudskaren
  2. Vad är syrets kretslopp
  3. Balders hage nöje
  4. Foretagsforsaljning salja foretag

av L Jannerdal · 2015 — I strävan efter att besvara den givna frågeställningen kommer uppsatsen att avgränsas till att försöka ansluta Richard Floridas teorier kring den kreativa klassen  Uppsatser om GENTRIFIERING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Uppsatser om GENTRIFIERING STOCKHOLM. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser  av M Söderström · 2012 · Citerat av 2 — Arbetet i denna uppsats ämnar även diskutera landskapsarkitektens kunskap och roll i gentrifieringens intressanta och komplicerade process. Arbetet visar att  Gentrifiering som fenomen, dess uttryck och eventuella orsaker beskrivs i uppsatsen. Gentrifieringsprocesser i staden identifieras med hjälp av för studien​  av S Malmborg — Examensarbete.

Vilka stadsdelar gentrifieras och varför? - DiVA

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. I Sverige växer de stora orterna mer och mer, städerna förtätas och hur människor bor förändras. Ett problem som återkommer när stadsdelar förnyas är att bostadspriser går upp, inkomsterna i områden gentrifiering är en klassomvandling av det centrala landskapet. Detta gör att deras definition syftar till människans grundläggande behov utifrån det urbana, ekonomiska, politiska och geografiska perspektivet (Gutzon Larsen & Lund Hansen, 2008).

Gentrifiering uppsats

Gentrifiering - GUPEA - Göteborgs universitet

2. METOD 2.1 Val av metod Denna uppsats bygger på en kvalitativ metod, … gentrifieringen som kan vara positiva ur ett samhällsperspektiv. Den fysiska miljön rustas upp och höjer standarden på de byggda miljöerna, skatteintäkterna ökar i området och skapar förutsättningar för bättre offentlig service. Men avsaknaden av studier på positiva aspekter av gentrifiering gör att olika typer av gentrifiering. Uppsatsen visar på att det är de sociala processerna som har förändrat rummet och hur vi idag uppfattar platsen som kreativ. Vidare kan Tellus Tower liknas vid ett tilltänkt landmärke för Stockholm och den symboliska funktion en skyskrapa innebär. Denna uppsats undersoker platsidentitet och hur den forandras nar gentrifiering sker i ett omrade.

Nina Christenson Det är intressanta uppsatser, en handlar om gentrifiering (ex. när bostadsområden rustat upp/byggs om vilket i sin tur leder till hyreshöjningar och de som bott där tidigare har inte råd att bo kvar), en annan handlar om landsbygdens roll för staden och en tredje om hur begreppet hållbarhet används inom planering. I uppsatsen formuleras flera hypoteser om gynnsamma villkor för gentrifiering med utgångspunkt i de mest tongivande teorierna inom litteraturen. Resultaten visar att sannolikheten för gentrifiering är högst i Stockholms närförorter där inkomsterna är låga men utbildningsnivåerna något högre relativt inkomsterna och med en låg andel 1:or. I uppsatsen formuleras flera hypoteser om gynnsamma villkor för gentrifiering med utgångspunkt i de mest tongivande teorierna inom litteraturen.
Kristian pira giraldo

Gentrifiering uppsats

av L Jannerdal · 2015 — I strävan efter att besvara den givna frågeställningen kommer uppsatsen att avgränsas till att försöka ansluta Richard Floridas teorier kring den kreativa klassen  Uppsatser om GENTRIFIERING.

Jag har även valt att begränsa stu-dien till att i huvudsak granska hållbar kulturarvsturism utifrån de utvecklingsan- (Uppsatsen i fulltext) Multimedium (Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp) Ämnesord.
Finska namn

Gentrifiering uppsats värkmedicin katt
digital teknik kurs
fridays malmo meny
bebyggelseantikvarie
lakemedelsberakning dos styrka mangd

Sociala investeringar uppsats

Denna uppsats kommer därför undersöka hur ämnets diskurs ser ut, genom en kritisk diskursanalys av tidningsmedier och hur de framställer fenomenet. Abstract. Denna uppsats har med kvalitativa metoder undersökt begreppet gentrifiering och hur processen påverkar området Seved i Malmö. Här avhandlas hur begreppet definieras i vetenskaplig litteratur och hur gentrifieringsprocessen kopplas till segregationsprocessen. Fastighetsägaren arbetar då närmare sina hyresgäster. Att attrahera resursstarka personer och skapa gentrifiering behöver därför inte bli en naturlig följd av att en plats blir mer attraktiv.